Polityka prywatności

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych
  osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z
  usług oferowanych przez serwis internetowy (dalej: Serwis)
 • W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  a. przetwarzane zgodnie z prawem;
  b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
  przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  d. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej
  niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników
  Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają
  Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 • Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane
  osobowe, jedynie w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane
  przy użyciu formularza kontaktowego, w następującym zakresie:
  a. imię i nazwisko
  b. adres e-mail
  c. numer telefonu
 • Dane osobowe użytkowników serwisu nie są sprzedawane ani udostępniane osobom
  trzecim oraz podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu
  dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.
 • Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi
  Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych,
  żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania
  przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie
  użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich
  danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.
 • W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Serwisu
  powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub
  numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres obiektu.
 • Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich
  zachowaniach w następujący sposób:
  a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
  b. poprzez gromadzenie plików “cookies”
 • Przy pierwszej wizycie na stronie, użytkownik jest informowany o używaniu plików
  cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies
  na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest
  równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 • Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w
  Serwisie W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego
  funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki
  cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany
  o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
  a. sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze
  strony internetowej na której zostały zamieszczone,
  b. stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez
  użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 • W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają
  niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te
  mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi
  zalecamy się uważnie zapoznać.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co
  może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany
  prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach
  będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.